Σελίδες

Παρακλητικοί Κανόνες - Ύμνοι - Απολυτίκια

Στο πρώτο βίντεο υπάρχει ενσωματωμένη PlayList.  Για να δείτε το σύνολο των ηχογραφήσεων οι οποίες υπάρχουν, πατήστε επάνω αριστερά στις τρείς παράλληλες γραμμές ώστε να ανοίξει η PlayList.